نتایج جست و جو برای کشورهای شاد
امسال نیز مانند هر سال لیستی از شادترین شهرهای جهان با بررسی از میان ۱۵۶ کشور انتخاب شده است.


تمامی حقوق وب سایت برای ممتاز گشت محفوظ است.