روستایی زیبا در فرانسه که به بهشت معروف است

1395/09/04 ساعت 12:36

در سال 1982 دولت فرانسه در اقدامی شروع به دادن رتبه به روستاهای بسیار زیبا در فرانسه کرد. این روستا معروف به روستای بهشت است.

تمامی حقوق وب سایت برای ممتاز گشت محفوظ است.